Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Deco Design Interior srl, cu sediul în Bucuresti, Masina de Paine nr 6, Bl.R31B, Apt.84 , în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet decodesigninterior.com („www.decodesigninterior.com”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Deco Design Interior srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact, în masura în care ne contactati în acest fel.
III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Deco Design Interior srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunatati experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Deco Design Interior srl de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
Reclama si publicitate

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Deco Design Interior srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Deco Design Interior srl poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Deco Design Interior srl în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI.În ce situatii au tertii acces la datele Dvs?

Serviciul de publicitate online Google Adsense

Pagina de internet decodesigninterior.com utilizeaza serviciul de publicitate online „Google AdSense “ al societatii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri).

Prin cookie-uri sunt generate numai informatii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) si sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectie a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii aici

Societatea Google Inc. va transmite eventual informatiile catre terti, în masura în care acest lucru este prevazut de lege sau în masura în care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Google Inc.

Deco Design Interior srl nu îsi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere. Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor cookie-urile Google Adsense.

Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului).

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.()

VII. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Deco Design Interior srl, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Deco Design Interior srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre Deco Design Interior srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, Deco Design Interior srl sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Deco Design Interior srl catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Deco Design Interior srl sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care Deco Design Interior srl poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activita?i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin intermediul paginii de contact.

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica de Cookie

Instagram